Tack för väl genomförda Aktualitetsdagar 2018!
Information och anmälan till Aktualitetsdagarna 2019 kommer inom kort.

Kursen riktar sig till dig som är redovisningskonsult eller revisor men
den passar även dig som är ekonomiansvarig i ett mindre eller medelstort företag.

Kursen genomförs i samarbete med Allians & Skattehuset.

Kursledare
Dag 1 – Skattenyheter
Skattehuset i Göteborg, Jan-Olof Johansson och Jan-Åke Jernhem presenterar
skattenyheter på ett lättsamt och lättlyssnat sätt.

Dag 2 – Redovisningsdag
Sven-Inge Danielsson från Tirfing och Per Lindblom från Allians presenterar redovisningsnyheter
– flitigt anlitade som redovisningsföreläsare av bland annat branschförbunden FAR och SRF.

Kursdag, tid och plats
11-12 December kl. 09.00-16.00 Huddinge
12-13 December kl. 09.00-16.00 Järfälla

Kursens innehåll
Aktualitetsdagarna håller dig uppdaterad inom både skatt och redovisning.

Skattedagen kommer innefatta beslutade förändringar på skatte- och moms-
området med fokus på småföretagare. Vi kommer också belysa aktuella och
intressanta rättsfall samt diskutera förväntade förändringar på skatte-
området.

Under redovisningsdagen kommer vi att diskutera redovisningsnyheter
från Bokföringsnämnden samt praktiska tillämpningsfrågor i
K2- och K3 miljö utifrån föregående års bokslutssäsong.

Allt detta och mycket annat nyhetsgodis serveras under dessa dagar.

Varmt välkomna!