Tack för en väl genomförd Ekonomdag 2019!
Information och anmälan till Ekonomdagen 2020 kommer inom kort!

En välfylld dag med nyheter för dig som jobbar med löpande redovisning, löner och annan löpande administration.

Kursledare 
Sven-Inge Danielsson, flitigt anlitad föreläsare som har en förmåga att framföra
dessa nyheter på ett levande och lättförståeligt sätt.

Kursdag, tid och plats 
7 Januari 2019 08.30 – 16.00 Växthuset, Huddinge

Kursens innehåll 
Skattenyheter
– Nya belopp 2019
– Nyheter personalvårdsförmåner
– Bilen i företaget?
Redovisningsnyheter
– Bokföringslagen, behov av översyn
– Nytt allmänt råd för årsbokslutsföretag
Övrigt
– Månatlig arbetsgivardeklaration
– Krav på plan för återgång i arbete
– Momsnyheter