• ADRESS

  Tirfing RAS AB

  Gymnasievägen 22

  141 38 Huddinge

 • KONTAKT

  Telefon: 08-449 85 50

  Fax: 08-449 85 59

  kontoret@tirfing.se

 • ÖPPETTIDER

  Måndag – Torsdag: 08.30 – 16.30

  Fredag: 08.30 – 16.00

  Lunchstängt 12.00 – 13.00

 • Peter Eklund

  Auktoriserad redovisningskonsult

  VD och delägare sedan 2004. Ca 30 år i
  branchen med stor erfarenhet kring
  kvalificerade skattefrågor, företrädesvis vad
  gäller generationsskiften och
  omstruktureringar. Kunnig inom
  ekonomistyrning och strategisk planering för
  fåmansföretag.

  p.eklund@tirfing.se

  08-449 85 63

 • Muharem Hamzic

  Auktoriserad Redovisningskonsult

  Delägare. Specialiserad och proaktiv konsult på internredovisning inom alla företagsformer, men arbetar företrädesvis med ägarledda fåmansaktiebolag. IT-ansvarig för Tirfings redovisningssystem samt outsourcing av produkter i redovisningssystemet.

  m.hamzic@tirfing.se

  08-449 85 62

 • Nurgül Bakir

  Auktoriserad Redovisningskonsult

  Anställd 2001. Effektiv och kunnig redovisningsekonom som har erfarenhet av omvänd skattskyldighet i byggbranschen och sköter hyresaviseringar för olika fastighetsbolag.

  n.bakir@tirfing.se

  08-449 87 47

 • Sven-Inge Danielsson

  Auktoriserad redovisningskonsult

  Redovisningsspecialist. Flitigt anlitad som
  föreläsare på redovisningskurser av
  branschorganisationerna SRF och FAR.
  Stor erfarenhet av rapportering till kund och
  affärsrådgivning.

 • Caroline Axner Serrander

  Redovisningsekonom

  Anställd 2012. Studerade vid Frans Schartaus
  handelsinstitut till ekonomiansvarig. Arbetar
  aktivt ute hos kund med löpande redovisning
  samt diverse ekonomiska frågor.

  c.serrander@tirfing.se

  08-449 87 52

 • Ulrika Clevhagen

  Auktoriserad redovisningskonsult

  Anställd 2006. Har en magisterexamen i ekonomi och är specialiserad inom redovisning av större bolag samt har erfarenhet av internationella bolag och koncernredovisning.

  u.clevhagen@tirfing.se

  08-449 87 30

 • Gunnar Rönnestig

  Redovisningskonsult

  Anställd 2012. Gedigen konsult som har erfarenhet av fåmansaktiebolag med inriktning på strategisk planering och ekonomisk rådgivning för bolag och dess ägare. Tidigare yrkeskarriär som revisor.

  g.ronnestig@tirfing.se

  08-449 85 60

 • Jeanette Tannegård

  Ansvarig för Företagsservice

  Anställd 2003. En glad medarbetare som från början arbetade som receptionist men som sedan har övergått till att administrera kontorshotellet, Tirfing Företagsservice.

  j.tannegard@tirfing.se

  08-449 87 31

 • Kristina Gustavsson

  Redovisningskonsult

  Anställd 1999. Arbetar till stor del med kunder inom bygg- och anläggningsbranschen. Har lätt för att knyta positiva kontakter.

 • Lena Hillenfjärd

  Auktoriserad redovisningskonsult

  Anställd 2017

 • Lena Nyström

  Auktoriserad redovisningskonsult

  Anställd 1986. Arbetar mestadels med bokslut, årsredovisningar och deklarationer för aktiebolag och privatpersoner. Ofta anlitad som likvidator i frivilliga likvidationer.

  l.nystrom@tirfing.se

  08-449 85 56

 • Maj-Britt Eriksson

  Auktoriserad redovisningskonsult

  Anställd 1986. Arbetar med löpande bokföring, årsredovisningar och deklarationer för enskilda firmor och mindre aktiebolag.

  m.eriksson@tirfing.se

  08-449 85 53

 • Mattias Reiser

  Redovisningsekonom

  Anställd 2018

  m.reiser@tirfing.se

  08-449 87 36

 • Patrik Steen

  Redovisningsekonom

  Anställd 2015. Har en kandidatexamen inom företagsekonomi. Arbetar med både stora och små företag med ekonomisk rådgivning, rapportering, löner samt löpande bokföring.

  p.steen@tirfing.se

  08-449 87 46

 • Pernilla Adler

  Administration - ansvarig internt

  Anställd 2013. Ansvarar för Tirfings interna redovisning och löner. Har tidigare arbetat i receptionen och har stora erfarenheter av administrativa tjänster

  p.adler@tirfing.se

  08-449 87 35

 • Ronja Soysal

  Receptionist

  Anställd 2015. Sköter administrationen kring receptionen så som att ta emot besökare, bud, posthantering, växel etc. Servar även våra hyresgäster med diverse administrativa tjänster.

  r.soysal@tirfing.se

  08-449 87 50

 • Diyana Tanous

  Redovisningsekonom

  Anställd 2018

  d.tanous@tirfing.se

  08-449 87 34