Tirfing redovisningsbyrå startades
redan 1975 och har växt fram i den lokala
företagsmiljön i Huddinge.

Huvuddelägare är Peter Eklund och Muharem Hamzic. Idag har vi över 400 kunder är 20
anställda. Flertalet av våra konsulter är Auktoriserade Redovisningskonsulter via branschförbundet Srf konsulterna medan övriga är
redovisningsekonomer och administratörer med olika specialkompetens och erfarenheter. Vi fortsätter att växa i takt med att vi bibehåller kompetens, personligt engagemang och hög servicenivå.

Verksamheten har utvecklats under åren och bedrivs idag i tre bolag Tirfing RAS AB – vår redovisningsbyrå, Tirfing
Företagsservice AB som driver kontorshotellet samt Tirfing Education AB som sköter utbildningsdelen. Tirfing är det
gemensamma namnet och allt finns under samma tak.

Kompetens, effektivitet och service är våra ledord och det är av största vikt att du som kund ska känna dig trygg och ha full kontroll över hur ditt företag mår ekonomiskt!

Namnet Tirfing kommer från den gamla nordiska mytologin.
Kung Svafrlami var barnbarn till Oden och styrde över Gardariki. När han under tvång lät de två dvärgarna Dvalin och Durin smida ett svärd som kunde skära genom både järn och sten fick han dock lite mer än han hade väntat sig. Svärdet gav visserligen många segrar men dvärgarna hade kastat en förbannelse över sitt hantverk som gjorde att när svärdet drogs fram i ondo, skulle det komma att döda någon i ägarens närhet eller till och med ägaren själv.

Namnet valdes till redovisningsbyrån där liknelsen ligger i att upprätta kundernas bokföring på ett korrekt sätt och därmed åtnjuta framgång. Motsatsen, att upprätta bokföring i felaktigt syfte för att nå framgång leder nämligen bara
till elände.