Tirfing håller egna kurser men även genom att Tirfing Education anlitar föreläsare och olika kursanordnare. Bland våra kunder kan nämnas ett flertal större revisions- och redovisningsbyråer.

Tirfings utbildningar vänder sig främst till dem som arbetar inom ekonomi, redovisning & revision men vi anordnar också kurser som riktar sig direkt till företagsledare. Ett flertal av våra egna kurser arrangeras i samarbete med Allians Revision och Redovisning AB.

Vi har ett nära samarbete med kursledare Sven-Inge Danielsson. Med drygt 30 år i branschen och med sin gedigna kunskap, sitt pedagogiska lärosätt och goda humör är Sven-Inge en mycket populär föreläsare. På en del av våra kurser anlitar vi även andra externa föreläsare, detta gäller främst för utbildning inom skatt och moms där vi samarbetar med några av landets mest anlitade förläsare.

Utmärkande för våra kurser är den höga användarnyttan, vi ger kunskap som kan användas direkt i det dagliga arbetet. I kursbeskrivningen kan du se om det är en praktisk kurs eller om det är uppdateringar och nyheter som presenteras.