Detta sker dels genom egna kurser men även genom att Tirfing Educations föreläsare anlitas av olika kursanordnare, bland våra kunder kan nämnas bl.a Srf konsulterna, Far samt ett flertal större revisions- och redovisningsbyråer.

Tirfings utbildningar vänder sig främst till dem som arbetar inom ekonomi, redovisning & revision men vi anordnar också kurser som riktar sig direkt till företagsledare. Ett flertal av våra egna kurser arrangeras i samarbete med Allians Revision och Redovisning AB.

Vår egen föreläsare och kursledare är Sven-Inge Danielsson. Med 30 år i branschen och med sin gedigna kunskap, sitt pedagogiska lärosätt och goda humör är Sven-Inge en mycket populär föreläsare. På en del av våra kurser anlitar vi även externa föreläsare, detta gäller främst för utbildning inom skatt och moms där vi samarbetar med några av landets mest anlitade föreläsare.

Utmärkande för våra kurser är den höga användarnyttan, vi ger kunskap som kan användas direkt i det dagliga arbetet. Vi har ett brett utbud av kurser och i vår kursbeskrivning kan du se om det är en praktisk kurs eller om det är uppdateringar och nyheter som presenteras. Vi har kurser både på nybörjarnivå och för dem som jobbat i många år. I kursbeskrivningen anges även rekommenderade förkunskaper för att du lättare ska kunna hitta en kurs som passar just dig.